Privacy is - net als eten en ademen - een van de

Basisvereisten
van het leven

– Katherine Neville –

Voorkomen is beter Dan genezen!

M2-D2 B.V., hierna te noemen “M2-D2”, acht een zorgvuldige omgang en beveiliging van uw persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook nauwkeurig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leest u hoe wij dat doen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u ervoor kiest om deze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een adviesgesprek aanvraagt, zaken met ons doet, gebruik maakt van een van onze diensten of bij ons solliciteert. In dat geval verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • Door u bestelde producten en diensten
 • Overige gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw CV

 

Wij verwerken geen persoonsgegevens over uw surfgedrag, locatiegegevens etc. Voor meer informatie kunt u onze cookie-informatie opnieuw raadplegen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

 • Te reageren op een vraag of verzoek
 • Uw aanvraag te verwerken
 • Te voldoen aan wet- en regelgeving

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • Bij het beantwoorden van een vraag of verzoek gaan wij uit van het gerechtvaardigd belang
 • Bij het solliciteren gaan we uit van de toestemming die u heeft gegeven
 • Bij het voldoen aan wet- en regelgeving baseren wij ons op deze wet- en regelgeving.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:

Als u ons een vraag of verzoek stuurt, bewaren wij uw persoonsgegevens 1 jaar in verband met ons interne kwaliteitssysteem. Van alles wat u ons vertelt, kunnen we leren. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Als u bij ons solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens zolang de sollicitatieprocedure loopt. Na beëindiging van de procedure worden uw persoonsgegevens daar verwijderd, tenzij u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens nog een jaar te bewaren.

Als wij uw gegevens bewaren om te voldoen aan wet- en regelgeving, bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als op grond van die wet- en regelgeving is vereist.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen uw gegevens alleen aan derden verstrekken indien dit nodig is om aan de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden te voldoen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als wij zelf toepassen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens bij ons in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digitale vorm te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek sturen naar privacy@m2-d2.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u om nadere identificatie vragen.

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Zodra uw verzoek is verwerkt, worden de door u verstrekte informatie ter identificatie verwijderd.

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen over kinderen onder de 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of iemand die het contactformulier invult ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij persoonlijke informatie hebben verzameld over een kind jonger dan 16 jaar zonder toestemming van de ouder of voogd, neem dan contact met ons op via: privacy@m2-d2.com. Wij zullen deze persoonsgegevens dan direct verwijderen.

Wij nemen geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking met betrekking tot zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met privacy@m2-d2.com.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan onze website zijn gekoppeld of die u naar onze website hebben verwezen. We kunnen niet garanderen dat deze derde partijen uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare en veilige manier verwerken. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u er gebruik van maakt.

Als u een vraag heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u deze stellen via privacy@m2-d2.com. Maar u heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@m2-d2.com.

M2-D2 B.V.
Escudostraat 2
2991 XV Barendrecht
Nederland
Telefoon: +31 (0)10 4971170 (op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur)
E-mail: privacy@m2-d2.com